Rafbílar - hagnýtar upplýsingar

Orkuskipti í samgöngum á Íslandi eru hafin og ljóst er að á næstu árum mun rafbílum fjölga í auknum mæli á götunum, eftir því sem úrval rafbíla eykst.
Ýmsar spurningar hafa vaknað hjá fólki sem hyggur á kaup á rafbílum og hefur þjónustuver Norðurorku fengið nokkrar fyrirspurnir þar að lútandi. Meðal þess sem fólk veltir fyrir sér er hvaða búnaður henti til hleðslu fyrir viðkomandi rafbíl.

Dreifikerfi rafmagns á Akureyri - tvö mismunandi kerfi raforku

Á Akureyri eru tvö mismunandi kerfi raforku:

230V á milli fasa í  3-fasa, þriggja leiðara kerfum.  TT spennukerfi.
230V á milli fasa og N-leiðara, og 400 V á milli fasa í 3-fasa, fjögurra leiðara kerfum.  TN-C spennukerfi.

Sjá nánar hér

Hvar fæ ég upplýsingar um hvaða hleðslubúnaður hentar heima hjá mér?

Almennt vill Norðurorka ráðleggja bíleigendum sem eru í vafa um hvaða hleðslubúnaður hentar að leita annars vegar ráða hjá rafvirkja viðkomandi húss/íbúðar eða hins vegar hjá þeim fyrirtækjum sem selja hleðslubúnaðinn.  Sérstaklega á það við um búnað sem gerður er fyrir 3ja fasa rafmagn þar sem ekki er víst að sá búnaður sé nothæfur innan TT svæðis.  Eins eru ekki allar heimtaugar 3ja fasa, hvorki á TT né TN-C svæðinu.  

Sé einhverjum spurningum í þessum efnum enn ósvarað geta bíleigendur leitað upplýsinga hjá Norðurorku.

Áhugaverðir tenglar með hagnýtum upplýsingum um rafbíla 

Kröfur í Byggingarreglugerð

Með útgáfu reglugerðar nr. 669/2018, til breytinga á byggingarreglugerð frá 2012, hefur verið skerpt á ýmsum atriðum er lúta að hleðslu rafbíla.

Helstu breytingar með setningu þessarar reglugerðar eru að nú er skylt að gera ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla við hvert bílastæði í nýbyggingum og við endurbyggingu íbúðarhúsnæðis. Gera skal mögulegt að setja upp tengibúnað við hvert stæði án verulegs kostnaðar en ekki er gert skylt að tengibúnaður sé settur upp við byggingu mannvirkis. Við hönnun bygginga til annarra nota en íbúðar skal samkvæmt breytingu á reglugerð gera grein fyrir fjölda bílastæða þar sem hleðsla rafbíla er möguleg.

Gott að hafa í huga

  • Skynsamlegast er að hlaða rafbíla eftir kl. 22 á kvöldin. Skýringin er m.a. sú að rafmagnsnotkun er almennt mikil á kvöldmatartímanum en minnkar verulega eftir kl. 22. Því er skynsamlegt að nýta kvöldin og næturnar til hleðslu.