29. apr 2021

Aðalfundur Norðurorku hf. 2021

Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn í dag 29. apríl 2021. Eigendur félagsins eru sex sveitar­­félög, Akureyrar­­bær, Eyjafjarðar­sveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit.

Rekstur Norðurorku var viðunandi á árinu 2020. Ársvelta samstæðunnar var um 4 milljarðar króna. Hagnaður ársins var tæplega 207 milljónir króna eftir skatta og eigið fé 12,4 milljarðar króna. Á aðalfundinum í dag var ákveðið að greiða hluthöfum 15% arð af hlutafé eða 127 milljónir króna. Samstæðureikningur samanstendur af rekstri Norðurorku og dótturfélagsins Fallorku ehf. auk áhrifa frá hlutdeildarfélögunum Tengir hf. og Norak ehf., en rekstur þeirra gekk vel á árinu.

Rekstur samstæðunar var í takt við áætlanir en hagnaður varð þó minni en vænt var þar sem gengisveiking krónunar orsakaði neikvæða gengisfærslu um 194 milljónir króna.

Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 61,4%. Veltufé frá rekstri var um 1.370 milljónir króna og handbært fé í árslok 30 milljónir króna. Tekin voru ný lán á árinu að upphæð 300 milljónir króna. Langtímaskuldir í árslok voru tæplega 7 milljarðar króna.

Til fjárfestinga samstæðunnar í endurbótum á kerfum og nýframkvæmdum var varið tæplega 1,6 milljarði króna sem var aðeins yfir áætlun ársins. Fjárfestingar móðurfélagsins á árinu 2021 eru áætlaðar rúmar 1 milljarður króna, þ.e. hitaveita 536 milljónir, fráveita 128 milljónir, vatnsveita 109 milljónir, rafveita 138 milljónir og aðrir rekstrarþættir svo sem fasteignir að Rangárvöllum, bílar og búnaður um 108 milljónir króna.

Á árinu var tekinn í notkun nýr áfangi í aðveitulögn hitaveitu frá Hjalteyri/Arnarnesi þ.e. áfanginn frá Ósi í Hörgársveit að Skjaldarvík. Næsti áfangi verkefnisins er bygging nýrrar dælustöðvar og loftskilju á Arnarnesi en áætlanir gera ráð fyrir verklokum þess áfanga vorið 2022. Framkvæmdum við byggingu hreinsistöðvar fráveitu við Sandgerðisbót lauk síðla árs 2020 og var hún tekin í notkun í beinu framhaldi. Þar með hefur stórum áfanga verið náð, þ.e. að grófhreinsa fráveituvatn frá Akureyri áður en því er dælt út í sjó, verkefni sem hófst 1991 með þeirri framtíðarsýn sem nú hefur gengið eftir.

Verkefni liðinna ára hafa verið stór og verða áfram, einkum í hitaveitu. Toppnum er þó náð og nú dregur úr fjárfestingaþörf. Gert er ráð fyrir að fjárhagur félagsins nái jafnvægi árið 2023 og þá getu til að greiða niður lán vegna fjárfestinga liðinna ára.

Þrátt fyrir stór verkefni undangengin ár er verðskrá fyrirtækisins hagstæð í samanburði við fyrirtæki í sambærilegum rekstri og er von okkar að svo verði áfram. Í því sambandi er okkur sem samfélagi og einstaklingum ætíð hollt að muna að auðlindir okkar í heitu og köldu vatni eru ekki óþrjótandi. Mikið fjármagn þarf til að afla og vinna nýjar auðlindir og til uppbyggingar á kerfum til að auka flutningsgetu þeirra. Sóun á heitu vatni og neysluvatni eykur og hraðar fjárfestingaþörf í innviðum sem aftur kallar á hækkanir á verðskrá félagsins. Því er mikilvægt að halda til haga þeim tækifærum sem felast í því að fara vel með og forðast sóun á auðlindunum.

Í stjórn Norðurorku voru kjörin þau Eva Hrund Einarsdóttir, Friðbjörg Jóhanna Sigurjónsdóttir, Geir Kristinn Aðalsteinsson, Hlynur Jóhannsson og Ingibjörg Ólöf Isaksen. Í varastjórn voru kjörin, Gunnfríður Hreiðarsdóttir, Hannes Karlsson, Hilda Jana Gísladóttir, Víðir Benediktsson og Þórhallur Jónsson.

 

Hér má sjá ársskýrslu Norðurorku