17. jan 2019

Breytingar á verðskrá veitna Norðurorku frá 1. janúar 2019

Orku- og veitukostnaður á Akureyri hefur um langt skeið verið með því hagstæðasta sem gerist á landinu. Þá sýnir samanburður að verðskrár vatnsveitu og fráveitu eru lægri en hjá flestum sveitarfélögum sem eðlilegt er að við berum okkur saman við.

Miklar innviðaframkvæmdir eru framundan í flestum veitum Norðurorku á næstu árum og á það bæði við um nýframkvæmdir og viðhald. Hér má nefna lagningu nýrrar hitaveitulagnar til Hjalteyrar með tilheyrandi afleiðuverkum, byggingu hreinsistöðvar fyrir fráveitu og lagnir og vatnsból vegna neysluvatnstöku úr Vaðlaheiðargöngum. Við gerð langtíma áætlunar var niðurstaðan sú að nauð­synlegt væri að verðbreytingar taki mið af þeim innviðaframkvæmdum sem í gangi eru í veitunum og þeim væntingum um verðlagsbreytingar sem Seðlabanki Íslands gerir ráð fyrir. Á grundvelli greiningar á rekstrar­­­kostnaði og að teknu tilliti til fjárfestingaáætlana, sérstaklega í hitaveitu og fráveitu, var niðurstaða stjórnar Norðurorku að hækka verð­skrár rafveitu og vatnsveitu um 3,45%, hitaveitu um 6% og fráveitu um 7% frá og með 1. janúar 2019. Nokkur breyting varð á samsetningu fastagjalda í hitaveitu til lækkunar en öll gjöld í veitunum utan beinna notkunargjalda hækka um 3,45% s.s. fastagjöld, lengdargjöld og heimlagnagjöld.  

Hitaveita:
Rúmmetraverð er 120,54 kr. í öllum veitum nema á Ólafsfirði kr. 73,77 (lægra hitastig á vatni) og í Reykjaveitu en þar er innheimt orkugjald miðað við hitastig bakrásar. Við bætist umhverfis- og auðlindagjald 2% og virðis­aukaskattur 11%.Algengasta rúmmetraverð með sköttum og gjöldum er því kr. 136,47.

Rafveita:
Almennt verð dreifingar er 3,81 kr. á kWst., flutningsgjald Landsnets kr. 1,85 á kWst. og  jöfnunargjald í ríkissjóð er kr. 0,30 á kWst. eða samtals kr. 5,96 á kWst. Við bætist virðisaukaskattur 24% á almenna raforkudreifingu og 11% á hitataxta. 

Vatnsveita:
Vatnsgjald er kr. 137,9 á hvern fermetra húsnæðis auk fastagjalds sem er kr. 9.190,- á matseiningu íbúðarhúsnæðis og kr. 18.381,- á matseiningu atvinnuhúsnæðis. Vatnsgjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af vatnsgjöldum.

Fráveita:  
Fastagjald á hverja matseiningu íbúðarhúsnæðis er kr. 9.499,- og kr. 224,43 á hvern m². Árlegt fráveitugjald á annað húsnæði en íbúðarhúsnæði er kr. 9.499,- og kr. 224,43 á hvern m². Fráveitugjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum.  Ekki er greiddur virðisaukaskattur af fráveitugjöldum.

Athugið að verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.