30. mar 2017

Aðalfundur Norðurorku hf. 2017

Aðalfundur Norðurorku hf. árið 2017

Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn í dag 31. mars  2017. Eigendur félagsins eru sex sveitar­­félög, Þingeyjarsveit, Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðar­sveit, Akureyrarbær og Hörgársveit.

Rekstur Norðurorku gekk vel á árinu 2016. Ársvelta samstæðunnar var 3,4 milljarðar króna. Hagnaður ársins var 409 milljónir króna eftir skatta og eigið fé  8,2 milljarðar króna. Á aðalfundinum í dag var ákveðið að greiða hluthöfum 15% arð af hlutafé eða 127 milljónir króna. Samstæðureikningur samanstendur af rekstri Norðurorku og dótturfélagsins Fallorku ehf. auk áhrifa frá hlutdeildarfélögunum Tengir hf. og Norak ehf. en rekstur þeirra allra gekk vel á árinu.

Rekstur samstæðunnar var nokkuð í takt við áætlanir þrátt fyrir að kostnaður við borun heitavatnsholu að Botni hafi verið afskrifaður á árinu, alls 154 milljónir króna, þar sem borun varð árangurslaus.

Eigið fé samstæðunnar er eins og áður segir 8,2 milljarðar króna og eiginfjárhlutfall 63,3%. Norðurorka greiddi niður lán á liðnu ári um 318 milljónir króna. Stærstur hluti niðurgreiðslunnar er vegna lána í evrum. Veltufé frá rekstri var rúmlega 1,1 milljarður króna og handbært fé í árslok 1,3 milljarðar króna. Langtímaskuldir í árslok voru tæpir 4,2 milljarðar króna og lækkuðu aðeins milli ára. Fjárfesting samstæðunnar í endurbótum á kerfum og nýframkvæmdum var rúmir 1,2 milljarðar króna sem var í takt við áætlanir. Fjárfestingar árið 2017 eru áætlaðar um 1,9 milljarðar króna, hitaveita 443 milljónir, fráveita 392 milljónir, vatnsveita 109 milljónir, rafveita 95 milljónir, Glerárvirkjun II 600 milljónir og til annarra rekstrarþátta 275 milljónir króna.

Ársskýrslu Norðurorku fyrir árið 2017 má finna hér.

Verkefni næstu ára eru stór og fjárfrek, einkum í fráveitu, hitaveitu og við skrifstofubyggingu að Rangárvöllum. Einnig eru framkvæmdir dótturfélagsins Fallorku verulegar við Glerárvirkjun II. Framkvæmdir við byggingu hreinsistöðvar fráveitu við Sandgerðisbót eru hafnar og áætluð verklok seinni part árs 2018. Líkur eru á að Norðurorka nýti sér tækifæri til að virkja neysluvatn úr Vaðlaheiðargöngum á árinu 2017 í samstarfi við Vaðlaheiðargöng hf. Til aukinnar orkuöflunar í hitaveitu var á árinu 2016 boruð ný hola á svæðinu við Botn og Hrafnagil. Enginn árangur var af boruninni og var heildarkostnaður borverksins því afskrifaður í ársreikningi 2016. Þetta minnir okkur enn og aftur á að ekki er á vísan að róa í leit að jarðhitavatni í Eyjafirði. Næstu skref í aukningu orkumáttar hitaveitunnar munu snúa að aukinni flutningsgetu frá vinnslusvæðinu á Arnarnesi og borun nýrrar vinnsluholu þar, sem væri einskonar varahola, með núverandi holum sem talið er að þoli töluvert meiri vinnslu en nú er.

Þrátt fyrir að okkar bíði stór og mikil verkefni í framtíðinni er það von okkar að verðskrár fyrirtækisins verði áfram með þeim hagstæðustu þegar litið er til fyrirtækja í sambærilegum rekstri. Sem samfélagi og einstaklingum er okkur hollt að muna að auðlindir okkar í heitu og köldu vatni eru ekki óþrjótandi. Mikið fjármagn þarf til að afla og vinna nýjar auðlindir og til uppbyggingar á kerfum til að auka flutningsgetu þeirra. Sóun á heitu vatni og neysluvatni eykur og hraðar fjárfestingaþörf í innviðum sem aftur kemur fram í verðskrá félagsins. Því er mikilvægt að halda til haga þeim tækifærum sem felast í því að fara vel með og forðast sóun á auðlindunum.

Í stjórn Norðurorku voru kjörin Edward Hákon Huijbens, Friðbjörg Jóhanna Sigurjónsdóttir, Geir Kristinn Aðalsteinsson, Ingibjörg Ólöf Isaksen og Gunnar Gíslason. Í varastjórn voru kjörin, Eva Hrund Einarsdóttir, Jóhann Jónsson, Óskar Ingi Sigurðsson, Margrét Kristín Helgadóttir og Matthías Rögnvaldsson.

Á myndinni eru (talið frá vinstri) forstjóri, Helgi Jóhannesson, formaður stjórnar, Geir Kristinn Aðalsteinsson, fulltrúar hluthafa, Eiríkur Haukur Hauksson, Fjóla Valborg Stefánsdóttir, Jón Þór Benediktsson, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Dagbjört Jónsdóttir, Jón Stefánsson og Berghildur Ása Ólafsdóttir ritari aðalfundar

Aðalfundur Norðurorku 2017 - forstjóri, stjórnarformaður og fulltrúar hluthafa ásamt ritara aðalfundarins. (Mynd Auðunn Níelsson).


 Arnarne Hjalteyri vinnslusvæði hitaveitu Norðurorku

 Til vinstri á myndinni má sjá Arnarnes í Hörgársveit en þar er afkastamesta vinnsluvæði jarðhita í Eyjafirði. (Mynd Auðunn Níelsson)

 Hörgárdalur Vatnsverndarsvæði Vaglalinda

Vatnsverndarsvæðið í Hörgárdal og Öxnadal er það stærsta sem unnið er vatn af fyrir vatnsveitu á Akureyri og í Hörgársveit.  Fyrir miðri myndinni má sjá svonefnt brunnsvæði við Vagli en þar eru borholur í áreyrunum á mótum Krossastaðaár og Hörgár. Þar innan við er síðan grannsvæði og fjarsvæði vatnsverndarsvæðisins nær síðan yfir allt vatnasvið Hörgárdals og Öxnadals. (Mynd Auðunn Níelsson)