31. des 2013

Norðurorka tekur yfir fráveitu Akureyarbæjar


Fréttatilkynning - yfirtaka Norðurorku á fráveitu Akureyrar

Í dag var undirritaður samningur um yfirtöku Norðurorku hf. á fráveitu Akureyrarbæjar.

Sameining veitna á Akureyri hefur gerst í nokkrum áföngum. Árið 1990 voru Vatnsveita Akureyrar og Hitaveita Akureyrar sameinaðar og árið 2000 bættist Rafveita Akureyrar við og til varð sameinað veitufyrirtæki Akureyringa Norðurorka. Síðan þá hafa veitur í nágrannasveitarfélögum sameinast Norðurorku hf. og verulegur árangur náðst með bættri nýtingu allra forða fyrirtæksins og framlegð aukist verulega á tímabilinu.  Hugmyndir um frekari sameiningu með því að fráveita Akureyrar verði hluti af rekstri Norðurorku hf. hafa reglulega komið fram.  Eru samningsaðilar sammála um að nú sé góður tími til þess að láta þær verða að veruleika í ljósi góðrar reynslu hér að lútandi, sem hefur elft og styrkt þjónustuhlutverk Norðurorku hf. við íbúa og fyrirtæki á Akureyri.  Í samningnum er gert ráð fyrir að farið verði í byggingu hreinsistöðvar við Sandgerðisbót á næstu árum.

Yfirtökuverð fráveitunar er 2,3 milljarðar króna sem að hluta til fellst í yfirtöku á lánum.  Yfirtakan hefur ekki áhrif á samstæðureikning bæjarsjóðs.

Samningsaðilar eru sannfærðir um að til lengri tíma litið muni þessi sameining skapa tækifæri til bættrar umgengni við náttúruna og en betri þjónustu við íbúa og fyrirtæki á Akureyri.

Norðurorka hf. tekur yfir fráveitu Akureyrar Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri og Helgi Jóhannesson forstjóri Norðurorku

Eiríkur Björn Björvinsson bæjarstjóri og Helgi Jóhannesson forstjóri Norðurorku