4. jan 2022

Verðskrárbreytingar 1. janúar 2022

Miklar innviðaframkvæmdir hafa verið í gangi í flestum veitum Norðurorku undanfarin ár og er þar bæði um að ræða nýframkvæmdir og viðhald. Eitt af stærstu verkefnunum félagsins þessi árin er að auka orkumátt hitaveitunnar. Í núverandi áætlun eru tveir áfangar enn óunnir þ.e. að leggja seinasta áfanga lagnar á milli Skjaldarvíkur og Akureyrar sem og að byggja nýja dælustöð á Hjalteyri. Í desember sl. var þeim áfanga náð að taka í notkun nýja dælustöð að Hróarsstöðum í Fnjóskadal til að auka afköst Reykjaveitu. Í vatnsveitunni er í framkvæmd það verkefni að leggja aðveitulögn frá Vaðlaheiðargöngum áleiðis til Akureyrar samhliða gerð göngu- og hjólastígar. Nýlega var einnig lokið við byggingu nýrrar hreinsistöðvar fráveitu sem nú er í fullum rekstri.

Á grundvelli greiningar á rekstrar­­­kostnaði og vísitölum og að teknu tilliti til fjárfestingaáætlana, var niðurstaða stjórnar Norðurorku að hækka verð­skrár fyrirtækisins frá og með 1. janúar 2022 samkvæmt eftirfarandi:

Hitaveita hækkar um 4,2%

Rúmmetraverð er 134,54 kr., í öllum veitum nema á Ólafsfirði kr. 82,34 (lægra hitastig á vatni) og í Reykjaveitu en þar er innheimt orkugjald miðað við fast hitastig bakrásar. Við bætist umhverfis- og auðlindagjald 2% og virðis­aukaskattur 11%. 
Ljóst er að verðskrá hitaveitunnar mun áfram litast af þeim framkvæmdum sem unnið er að í þeim tilgangi að auka orkumátt hennar til að svara aukinni orkuþörf samfélagsins við Eyjafjörð. Í því sambandi er mikilvægt að huga að því hvernig við umgöngumst heita vatnið og hvað við sem samfélag getum gert til að nýta jarðhitaauðlindina okkar af ábyrgð, virðingu og án sóunar.

Rafveita hækkar um 4,2%

Almennt verð dreifingar er 4,20 kr. á kWst., flutningsgjald Landsnets kr. 2,00 á kWst. og jöfnunargjald í ríkissjóð er kr. 0,41 á kWst. eða samtals kr. 6,61 á kWst. Við bætist virðisaukaskattur 24% á almenna raforkudreifingu og 11% á hitataxta.
Töluverð endurnýjun hefur átt sér stað í drefikerfi Norðurorku undanfarin ár. Helst er þar endurnýjun á svokölluðum hápennu- og lágspennufeltum í dreifistöðvum. Mælingar í dreifikerfinu merkja enn sem komið er, ekki þá aukningu á notkun vegna rafhleðslu, að inngripa sé þörf í innviði dreifikerfisins. Mikilvægt er að rafbílaeigendur ofreyni ekki dreifikerfið með óþarflega stórum hleðslustöðvum og meðfylgjandi afltöku. Hér má geta þess að ef miðað er við almenna akstursnotkun þá ættu, í langflestum tilvikum, 6-7 kW hleðustöðvar að nægja.

Vatnsveita hækkar um 2,5%

Vatnsgjald er kr. 148,4 á hvern fermetra húsnæðis auk fastagjalds sem er kr. 9.897 á matseiningu íbúðarhúsnæðis og kr. 19.795 á matseiningu atvinnuhúsnæðis. Vatnsgjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af vatnsgjöldum.
Vatnsveitan hefur ekki staðið í miklum framkvæmdum liðin ár en framundan eru þó stór verkefni svo sem aðveitulögn frá Vaðlaheiðargöngum til Akureyrar eins og komið var inn á hér að framan en einnig er á áætlun bygging nýs aðveitutanks í Torfdal ofan Akureyrar.

Fráveita hækkar um 4,2%

Fastagjald á hverja matseiningu íbúðarhúsnæðis er kr. 11.261 og kr. 266,10 á hvern m². Árlegt fráveitugjald á annað húsnæði en íbúðarhúsnæði er kr. 11.261 á matseiningu og kr. 266,10 á hvern m². Fráveitugjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af fráveitugjöldum.
Eitt af stóru verkefnum fráveitunnar er að minnka óþarfa rusl í fráveitunni þar sem það skaðar lífríkið, þyngir rekstur fráveitukerfisins og eykur kostnað. Með tilkomu nýrrar hreinsistöðvar fráveitu voru á árinu 2021 síuð hátt í 20 tonn af rusli úr fráveituvatninu sem annars hefðu endað út í sjó, auk þess sem gerlamengun hefur minnkað meðfram strandlengju Akureyrar. Við þurfum öll að muna að klósettið er ekki ruslafata.

Athugið að verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Hér má sjá allar verðskrár Norðurorku