4. jan 2023

Verðskrárbreytingar hjá Norðurorku 1. janúar 2023

Um síðastliðin áramót tóku í gildi breytingar á verðskrám Norðurorku. Á grundvelli greiningar á rekstrar­­­kostnaði og vísitölum og að teknu tilliti til fjárfestingaáætlana, var niðurstaða stjórnar Norðurorku að hækka verð­skrár fyrirtækisins frá og með 1. janúar 2023 samkvæmt eftirfarandi.

Hitaveita hækkar um 14%

Rúmmetraverð er 153,38 kr., í öllum veitum nema á Ólafsfirði (þar sem er lægra hitastig á vatni) og í Reykjaveitu en þar er innheimt orkugjald miðað við fast hitastig bakrásar. Við bætist umhverfis- og auðlindagjald 2% og virðisaukaskattur 11%.  (Sjá nánar um verðskrá hitaveitu)
Undanfarin ár hefur eitt af stærstu verkefnum Norðurorku verið að auka orkumátt og flutningsgetu hitaveitunnar í þeim tilgangi að svara aukinni orkuþörf samfélagsins við Eyjafjörð og ljóst er að verðskráin mun áfram litast af þeim framkvæmdum. Í því sambandi er mikilvægt að huga að því hvernig við umgöngumst heita vatnið og hvað við sem samfélag getum gert til að nýta jarðhitaauðlindina okkar af ábyrgð, virðingu og án sóunar.

Rafveita hækkar um 11%

Almennt verð dreifingar er 4,66 kr. á kWst., flutningsgjald Landsnets kr. 2,00 á kWst. og jöfnunargjald í ríkissjóð er kr. 0,41 á kWst. eða samtals kr. 7,07 á kWst. Við bætist virðisaukaskattur 24% á almenna raforkudreifingu og 11% á hitataxta. (Sjá nánar um verðskrá rafveitu)
Töluverð endurnýjun hefur átt sér stað í drefikerfi Norðurorku undanfarin ár. Helst er þar endurnýjun á svokölluðum hápennu- og lágspennufeltum í dreifistöðvum ásamt spennubreytingum til að styrkja dreifikerfið enn frekar til að taka við aukinni notkun s.s. hleðslu rafbíla. 

Vatnsveita hækkar um 8,1%

Vatnsgjald er kr. 160,4 á hvern fermetra húsnæðis auk fastagjalds sem er kr. 10.699 á matseiningu íbúðarhúsnæðis og kr. 21.398 á matseiningu atvinnuhúsnæðis. Vatnsgjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af vatnsgjöldum. (Sjá nánar um verðskrá vatnsveitu)
Í vatnsveitunni eru stór verkefni framundan svo sem aðveitulögn frá Vaðlaheiðargöngum til Akureyrar og lagning dreifikerfis í ný hverfi á veitusvæðinu.

Fráveita hækkar um 8,1%

Fastagjald á hverja matseiningu íbúðarhúsnæðis er kr. 12.173 og kr. 287,65 á hvern m². Árlegt fráveitugjald á annað húsnæði en íbúðarhúsnæði er kr. 12.173 á matseiningu og kr. 287,65 á hvern m². Fráveitugjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af fráveitugjöldum. (Sjá nánar um verðskrá fráveitu)
Eitt af stóru verkefnum fráveitunnar er að minnka óþarfa rusl í fráveitunni þar sem það skaðar lífríkið, þyngir rekstur fráveitukerfisins og eykur kostnað. Með tilkomu nýrrar hreinsistöðvar fráveitu voru á árinu 2022 síuð tæplega 37 tonn af rusli úr fráveituvatninu sem annars hefðu endað út í sjó, auk þess sem gerlamengun hefur minnkað meðfram strandlengju Akureyrar. Munum að klósettið er ekki ruslafata.

Athugið að verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Hér má finna allar verðskrár Norðurorku