26. jún 2023

Sýnum aðgát við vatnsverndarsvæði

Um 75-80% neysluvatns bæjarbúa á Akureyri koma úr Hlíðarfjalli.  Selllandslindir og Hesjuvallalindir…
Um 75-80% neysluvatns bæjarbúa á Akureyri koma úr Hlíðarfjalli. Selllandslindir og Hesjuvallalindir eru staðsettar sínhvoru megin við skíðasvæði Akureyringa. Árstíðarbundið rennsli er úr lindunum og ekki þarf að dæla vatninu.

Vatn er án efa ein verðmætasta auðlind jarðar. Eitt af stóru verkefnum Norðurorku er að tryggja nægilegt magn af hreinu og góðu neysluvatni til einstaklinga og fyrirtækja á veitusvæðinu. Þess vegna er mikilvægt að ganga vel um vatnsverndarsvæðin og láta strax vita ef grunur leikur á mengun. 

Hvað telst sem mengun á vatnsverndarsvæðum?

Ýmislegt getur valdið mengun t.d. rusl, olía, skólp eða önnur efni sem komast í gegnum jarðlögin og í vatnið sem rennur neðanjarðar. Því betur sem við göngum um vatnsverndarsvæðin og erum meðvituð um mikilvægi þess að láta strax vita vakni grunur um mengun, því betur getum við tryggt hreint vatn fyrir alla framtíð.

Hver eru vatnsverndarsvæði Norðurorku?

  • Sellandslindir og Hesjuvallarlindir í Hlíðarfjalli
  • Halllandslindir og Garðsvíkurlindir á Svalbarðsströnd
  • Kaupangsveita, Grísarárlindir og Hálslindir í Eyjafjarðarsveit
  • Vaglir við Þelamörk í Hörgársveit
  • Hrísey

Þess má geta að þjóðvegur 1 liggur í gegnum grannsvæði vatnsverndarsvæðisins að Vöglum, rétt ofan brunnsvæðis, með tilheyrandi ógn fyrir vatnsverndina á svæðinu. Verði mengunarslys innan vatnsverndarsvæðis er lykilatriði að tilkynna það strax. Hafa ber í huga að að jafnvel það sem kann að virðast minniháttar óhapp getur gert vatnstökusvæði óstarfhæft til lengri tíma. 

Hvert skal tilkynna óhöpp/mengun á vatnsverndarsvæði?

Óhöpp eða mengun á vatnsverndarsvæði skal tilkynna strax til Norðurorku svo hægt sé að bregðast við samstundis. 

  • Innan dagvinnutíma: Í síma 460-1300
  • Utan dagvinnutíma: Í síma 892-7305

Frekari fróðleikur um kalda  vatnið:

Stöndum saman vörð um vatnið okkar.